Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.446.813,84 RSD
2.Zaduženje
1.105,30 RSD
3.Odobrenje
4.364.123,88 RSD
4.Novo stanje
9.809.832,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.03.2024. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
608.590,35 RSD
2.Energenti
3.248.575,56 RSD
3.Lekovi van ugovora
7.391,67 RSD
Ukupno:
3.864.557,58 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.105,30 RSD
Ukupno:
1.105,30 RSD