Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.761.561,69 RSD
2.Zaduženje
66.500,00 RSD
3.Odobrenje
148.509,51 RSD
4.Novo stanje
4.843.571,20 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.04.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
16.500,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
50.000,00 RSD
Ukupno:
66.500,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.04.2020. godine