Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.991.732,82 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
2.626.630,01 RSD
4.Novo stanje
9.618.362,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.04.2021. godine

1.Plate
39.881,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.910.164,34 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.535.712,01 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD