Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.993.703,98 RSD
2.Zaduženje
832,49 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
7.992.871,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.04.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT Bg
832,49 RSD
Ukupno:
832,49 RSD