Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.585.238,23 RSD
2.Zaduženje
59.441,99 RSD
3.Odobrenje
5.474.977,42 RSD
4.Novo stanje
8.000.773,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
127.438,80 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.764.263,85 RSD
Ukupno:
3.891.702,65 RSD