Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.403.461.22 RSD
2.Zaduženje
848.640.65 RSD
3.Odobrenje
3.527.524.00 RSD
4.Novo stanje
6.082.344.57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.06.2017. godine

1.Ostala plaćanja
3.851.389.41 RSD
Ukupno:
3.851.389.41 RSD