Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.534.565,68 RSD
2.Zaduženje
2.220.518,61 RSD
3.Odobrenje
136.819,00 RSD
4.Novo stanje
6.450.866,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.06.2019. godine

1.Energenti
139.534,37 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.998.031,76 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
82.136,48 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
816,00 RSD
Ukupno:
2.220.518,61 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.06.2019. godine