Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.498.865,60 RSD
2.Zaduženje
134.190,34 RSD
3.Odobrenje
2.611.823,87 RSD
4.Novo stanje
8.976.499,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.06.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.906.467,20 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.492.133,87 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.06.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
59.190,34 RSD
Ukupno:
134.190,34 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.06.2021. godine