Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.933.941,80 RSD
2.Zaduženje
1.317.458,38 RSD
3.Odobrenje
174.881,00 RSD
4.Novo stanje
5.791.364,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.06.2023. godine

1.Prevoz
1.315.726,83 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usl. koje vrši UT Bg
1.731.55 RSD
Ukupno:
1.317.458,38 RSD