Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
14.351.698.13 RSD
2.Zaduženje
12.605.628.00 RSD
3.Odobrenje
3.032.799.00 RSD
4.Novo stanje
4.778.869.13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.07.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
89.984.77 RSD
2.Ostala plaćanja
2.603.481.35 RSD
Ukupno:
2.693.466.12 RSD