Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.550.988,77 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
110.190,00 RSD
4.Novo stanje
4.661.178,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD