Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.802.439,03 RSD
2.Zaduženje
5.347.211,11 RSD
3.Odobrenje
501.271,12 RSD
4.Novo stanje
7.956.499,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.07.2021. godine

1.Plate
3.558.969,42 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.410.117,57 RSD
3.Lekovi
378.124,12 RSD
Ukupno:
5.347.211,11 RSD