Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.706.729,63 RSD
2.Zaduženje
3.163.726,44 RSD
3.Odobrenje
137.323,00 RSD
4.Novo stanje
5.680.326,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.07.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.476.718,35 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
696.385,90 RSD
3.Ostala plaćanja
990.622,19 RSD
Ukupno:
3.163.726,44 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.07.2022. godine