Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.814.696,75 RSD
2.Zaduženje
2.970,18 RSD
3.Odobrenje
119.047,00 RSD
4.Novo stanje
8.930.773,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.07.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
2.970,18 RSD
Ukupno:
2.970,18 RSD