Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
786.682,02 RSD
2.Zaduženje
113.998,12 RSD
3.Odobrenje
164.684,00 RSD
4.Novo stanje
837.367,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.08.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
222.958,96 RSD
Ukupno:
222.958,96 RSD