Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.333.479,50 RSD
2.Zaduženje
48.021,48 RSD
3.Odobrenje
278.710,00 RSD
4.Novo stanje
4.564.168,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.08.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
393.154,63 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
75.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
118.101,83 RSD
Ukupno:
511.331,46 RSD