Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.969.169,50 RSD
2.Zaduženje
557.080,19 RSD
3.Odobrenje
616.283,21 RSD
4.Novo stanje
5.028.372,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.08.2020. godine

1.Lekovi
182.769,66 RSD
2.Lekovi van ugovora
374.310,53 RSD
Ukupno:
557.080,19 RSD