Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.944.380,57 RSD
2.Zaduženje
1.454.296,37 RSD
3.Odobrenje
1.378.701,24 RSD
4.Novo stanje
4.868.785,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.08.2019. godine

1.Prevoz
325,00 RSD
2.Lekovi
1.258.201,24 RSD
3.Energenti
195.770,13 RSD
Ukupno:
1.454.296,37 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.08.2019. godine