Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.430.297,54 RSD
2.Zaduženje
71.488,00 RSD
3.Odobrenje
194.062,00 RSD
4.Novo stanje
4.552.871,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.025.190,48 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
249.568,04 RSD
3.Ostala plaćanja
1.323.675,38 RSD
Ukupno:
2.598.433,90 RSD