Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.801.579,44 RSD
2.Zaduženje
339.849,16 RSD
3.Odobrenje
161.590,00 RSD
4.Novo stanje
3.623.320,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.09.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
379.915,00 RSD
Ukupno:
379.915,00 RSD