Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.397.233,12 RSD
2.Zaduženje
1.162.620,65 RSD
3.Odobrenje
131.596,00 RSD
4.Novo stanje
9.366.208,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.09.2023. godine

1.Prevoz
1.159.878,95 RSD
2.Ostala plaćanja - MF- Naknade za usluge koje vrši UT Bg
2.741,70 RSD
Ukupno:
1.162.620,65 RSD