Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.081.223,70 RSD
2.Zaduženje
96.206,82 RSD
3.Odobrenje
165.255,00 RSD
4.Novo stanje
5.150.271,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.10.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
96.206,82 RSD
Ukupno:
96.206,82 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.10.2020. godine