Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.181.857,06 RSD
2.Zaduženje
1.529.052,76 RSD
3.Odobrenje
456.338,00 RSD
4.Novo stanje
9.109.142,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.10.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
901.612,99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
399.939,77 RSD
3.Ostala plaćanja
227.500,00 RSD
Ukupno:
1.529.052,76 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.10.2019. godine