Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.465.322,67 RSD
2.Zaduženje
3.081.643,71 RSD
3.Odobrenje
3.303.449,71 RSD
4.Novo stanje
7.687.128,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.10.2021. godine

1.Lekovi
1.383.073,18 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
616.291,20 RSD
3.Lekovi van ugovora
1.082.279,33 RSD
Ukupno:
3.081.643,71 RSD