Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.907.777,05 RSD
2.Zaduženje
3.589,60 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
12.904.187,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.10.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
3.589,60 RSD
Ukupno:
3.589,60 RSD