Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
12.923.745,02 RSD
2.Zaduženje
959.182,48 RSD
3.Odobrenje
2.210.684,67 RSD
4.Novo stanje
14.175.247,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.11.2016. godine

1.LEKOVI, SANITETSKI, VAKCINE
373.605,46 RSD
2.OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI
1.835.415,51 RSD
Ukupno:
2.209.020,97 RSD