Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.272.776,57 RSD
2.Zaduženje
2.473.547,30 RSD
3.Odobrenje
422.287,23 RSD
4.Novo stanje
7.221.516,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.11.2019. godine

1.Lekovi
248.610,23 RSD
2.Ostala plaćanja - Naknade UT - 35.682,07, Sredstva grada - 2.189.255,00
2.224.937,07 RSD
Ukupno:
2.473.547,30 RSD