Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
16.086.739,70 RSD
2.Zaduženje
2.800.261,49 RSD
3.Odobrenje
4.070.120,81 RSD
4.Novo stanje
17.356.599,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.11.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
3.871.987,81 RSD
Ukupno:
3.871.987,81 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.11.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.680.138,98 RSD
2.Ostala plaćanja - MF Nakanada UT Bg i Sredstva grada Novog Sada
120.122,51 RSD
Ukupno:
2.800.261,49 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.11.2022. godine