Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.374.425,69 RSD
2.Zaduženje
1.151,09 RSD
3.Odobrenje
3.689.536,39 RSD
4.Novo stanje
16.062.810,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,39 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,39 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.11.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.151,09 RSD
Ukupno:
1.151,09 RSD