Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.229.108,81 RSD
2.Zaduženje
136.536,00 RSD
3.Odobrenje
229.485,00 RSD
4.Novo stanje
4.322.057,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
273.653,60 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
764.058,76 RSD
3.Ostala plaćanja
3.655,00 RSD
Ukupno:
1.041.363,36 RSD