Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.941.280,01 RSD
2.Zaduženje
19.309,72 RSD
3.Odobrenje
6.222.580,78 RSD
4.Novo stanje
14.144.551,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.12.2020. godine

1.Plate
6.100.675,78 RSD
Ukupno:
6.100.675,78 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.12.2020. godine

1.Plate
19.309,72 RSD
Ukupno:
19.309,72 RSD