Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.973.756,39 RSD
2.Zaduženje
10.264.136,74 RSD
3.Odobrenje
9.895.445,63 RSD
4.Novo stanje
6.605.065,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
9.724.186,50 RSD
Ukupno:
9.724.186,50 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
9.724.186,50 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
20.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
519.950,24 RSD
Ukupno:
10.264.136,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.12.2021. godine