Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.596.511,89 RSD
2.Zaduženje
3.027.650,17 RSD
3.Odobrenje
258.721,00 RSD
4.Novo stanje
10.827.582,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.12.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.12.2022. godine

1.Prevoz
1.413.622,74 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
331.826,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.282.201,43 RSD
Ukupno:
3.027.650,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.12.2022. godine