Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
20.431.059,25 RSD
2.Zaduženje
97.757,63 RSD
3.Odobrenje
4.828.439,06 RSD
4.Novo stanje
25.161.740,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.12.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
91.638,72 RSD
2.Ostala plaćanja
6.118.91 RSD
Ukupno:
97.757,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.12.2023. godine