Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.475.469,31 RSD
2.Zaduženje
9.867,20 RSD
3.Odobrenje
19.176,00 RSD
4.Novo stanje
6.659.778,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.01.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Telekom
9.867,20 RSD
Ukupno:
9.867,20 RSD