Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.917.602,28 RSD
2.Zaduženje
3.337.820,33 RSD
3.Odobrenje
331.451,86 RSD
4.Novo stanje
8.911.233,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.01.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
284.701,86 RSD
2.Energenti
3.044.179,94 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
8.938,53 RSD
Ukupno:
3.337.820,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.01.2021. godine