Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.433.726,06 RSD
2.Zaduženje
1.557.532,98 RSD
3.Odobrenje
163.187,00 RSD
4.Novo stanje
6.039.380,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.01.2024. godine

1.Prevoz
1.376.292,73 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
181.240,25 RSD
Ukupno:
1.557.532,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.01.2024. godine