Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.372.167,36 RSD
2.Zaduženje
2.867.471,26 RSD
3.Odobrenje
197.185,00 RSD
4.Novo stanje
3.701.881,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.10.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
163.881,89 RSD
Ukupno:
163.881,89 RSD