Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.021.046,83 RSD
2.Zaduženje
2.454,61 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.018.592,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.02.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
2.454,61 RSD
Ukupno:
2.454,61 RSD