Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.516.269,97 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
249.333,00 RSD
4.Novo stanje
1.769.602,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.03.2018. godine

Ukupno:
0,00 RSD