Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.262.296,81 RSD
2.Zaduženje
21.705,10 RSD
3.Odobrenje
663.814,44 RSD
4.Novo stanje
10.904.406,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.03.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
424.030,77 RSD
Ukupno:
424.030,77 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.03.2021. godine

1.Prevoz
21.705,10 RSD
Ukupno:
21.705,10 RSD