Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.773.410,58 RSD
2.Zaduženje
6.209.605,89 RSD
3.Odobrenje
5.021.827,98 RSD
4.Novo stanje
5.585.632,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.03.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
581.676,64 RSD
2.Energenti
4.856.613,98 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
771.315,27 RSD
Ukupno:
6.209.605,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.03.2022. godine