Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.426.359,29 RSD
2.Zaduženje
614.963,92 RSD
3.Odobrenje
254.307,00 RSD
4.Novo stanje
5.065.702,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.03.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
460.990,24 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
153.973,68 RSD
Ukupno:
614.963,92 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.03.2023. godine