Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
9.809.832,42 RSD
2.Zaduženje
4.168.940,73 RSD
3.Odobrenje
320.694,33 RSD
4.Novo stanje
5.961.586,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.03.2024. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
911.986,65 RSD
2.Energenti
3.248.575,56 RSD
3.Lekovi van ugovora
7.391,67 RSD
4.Ostala plaćanja
986,85 RSD
Ukupno:
4.168.940,73 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.03.2024. godine