Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.843.571,20 RSD
2.Zaduženje
686.535,17 RSD
3.Odobrenje
713.885,17 RSD
4.Novo stanje
4.870.921,20 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.04.2020. godine

1.Lekovi
281.083,44 RSD
2.Lekovi van ugovora
405.451,73 RSD
Ukupno:
686.535,17 RSD