Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.906.984,83 RSD
2.Zaduženje
234.469,59 RSD
3.Odobrenje
295.139,00 RSD
4.Novo stanje
4.967.654,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.04.2019. godine

1.Energenti
189.267,99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
45.201,60 RSD
Ukupno:
234.469,59 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.04.2019. godine