Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.618.362,83 RSD
2.Zaduženje
3.862.184,85 RSD
3.Odobrenje
1.406.967,36 RSD
4.Novo stanje
7.163.145,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.04.2021. godine

1.Plate
39.881,00 RSD
2.Lekovi
758.979,60 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.968.323,49 RSD
4.Lekovi van ugovora
509.334,76 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,00 RSD
Ukupno:
3.862.184,85 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.04.2021. godine