Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.131.252.74 RSD
2.Zaduženje
226.704.26 RSD
3.Odobrenje
223.212.00 RSD
4.Novo stanje
3.127.760.48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.05.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
578.624.12 RSD
2.Ostala plaćanja
196.317.22 RSD
Ukupno:
774.941.34 RSD