Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.000.773,66 RSD
2.Zaduženje
3.891.702,65 RSD
3.Odobrenje
259.250,04 RSD
4.Novo stanje
4.368.321,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.05.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.169.971,83 RSD
Ukupno:
1.169.971,83 RSD