Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.481.670,10 RSD
2.Zaduženje
4.545.088,18 RSD
3.Odobrenje
2.396.725,96 RSD
4.Novo stanje
5.333.307,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.05.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
575.128,45 RSD
Ukupno:
575.128,45 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.05.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
104.510,00 RSD
2.Lekovi
127.547,64 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
833.146,80 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
132.520,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
796.303,07 RSD
6.Ostala plaćanja
2.551.060,67 RSD
Ukupno:
4.545.088,18 RSD